Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning inom många ämnen: algoritmer, datorarkitektur, datorsäkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktion, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, software engineering, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Det innebär närmare 150 olika kurser på ett 20-tal utbildningsprogram inom både Chalmers och Göteborgs universitet - då institutionen är gemensam mellan dessa. D&IT:s universitetsdel ingår i IT-fakulteten.

Appen som gör dig flerspråkig

Professor Aarne Ranta presenterar Android-appen GF Offline Translator vid Göteborgs universitets "Akademisk kvart" på Stadsbiblioteket.