Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen för data- och informationsteknik, förkortas CSE, driver utbildning och forskning inom ett brett fält av discipliner och kompetensområden, från grundforskning till tillämpade applikationer. Vi utbildar för framtiden och skapar samhällsnytta genom vår forskning som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringslivet. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionen är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Institutionen har närmare 300 anställda.

Sidansvarig Publicerad: on 09 feb 2022.