Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning inom många ämnen: algoritmer, datorarkitektur, datorsäkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktion, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, software engineering, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Det innebär närmare 150 olika kurser på ett 20-tal utbildningsprogram inom både Chalmers och Göteborgs universitet - då institutionen är gemensam mellan dessa. D&IT:s universitetsdel ingår i IT-fakulteten.

Securing web applications from Chalmers Univ. of Technology on Vimeo.


Securing web applications

Securing web applications is essential for a society that critically relies on the internet. Information-flow control identifies sources and destinations of information content and tracks its movements throughout the web pages.