Studentmedarbetare

Vi söker Studentmedarbetare!

Är du student och vill hjälpa till i vår undervisning?
Isåfall kan du söka extraarbete som Studentmedarbetare, vilket innebär att du arbetar aktivt med att avlasta och stötta kursansvariga lärare med praktiska moment knutna till respektive kurs. Detta kan till exempel vara laborations- och övningshandledning samt hjälp med lab- och tentamensrättning. Du kommer att ha löpande kontakt med berörda lärare angående vilka moment du kan vara behjälplig inom.

Du väljer område att ansöka inom beroendepå vilket ämnesområde du är intresserad av:


När du har skickat in din ansökan kan du se den genom att logga in i sökandeportalen

Publicerad: fr 21 okt 2016. Ändrad: fr 12 maj 2017