Kemi och kemiteknik i grafensamarbete med Addis Ababa University

​Solceller med grafen som ledande material är målet med nya treåriga samarbetsprojektet mellan Kemi och kemiteknik och Addis Ababa University.
​Forskarassistent Ergang Wangs grupp på Chalmers tillsammans med professor Wendimagegn Mammo Denekes grupp i Etiopien ska i samarbetet, som finansieras av Vetenskapsrådet genom bidraget Swedish Research Links, syntetisera och applicera grafen-polymerkompositer där polymeren fångar upp energin från solljuset och grafen leder energin vidare. Det vanligaste materialet som det forskas på idag som ledande material är fullerener vilket liksom grafen är en typ av kristalliserad kol. Problemet med fullerener är dock att de är dyra och inte tillräckligt stabila för att vara effektiva i solceller.

- Det läggs ned mycket tid idag på att hitta ett material som kan ersätta fullerener. Vi tittar på grafen som en möjlig ersättare, säger professor Mammo.

Projektet är ett resultat av 25 års samarbete mellan de båda universiteten. Det började med ISP (International Science Programme)-finansierade projekt för utbyte mellan Sverige och Etiopien på 1990-talet där Chalmers tillsammans med flera andra svenska universitet tog emot etiopiska utbytesstudenter. Med åren har samarbetet vuxit sig allt starkare och idag har både flera etiopiska forskare gjort delar av sina doktorandstudier inom polymerteknologi på Kemi och kemiteknik och även flera chalmerister varit i Addis Abeba och studerat.

- Samarbetet med Chalmers har varit till stor hjälp när vi byggt upp vår kemiforskning, men också med att utbilda våra doktorander och ge dem internationell erfarenhet, sager professor Mammo.
Just nu arbetar en av Mammos Phd-studenter tillsammans med Ergang Wangs grupp och när han åker hem i maj kommer en ny student som ska arbeta i gruppen. Samtidigt sker utbytet åt båda håll. Ergang Wang besökte Addis Abeba under februari och blev positivt överraskad över deras anläggning.
- Jag visste att de är väldigt kompetenta kemister, men det visade sig att även deras laboratoriemiljö håller hög klass. De har en del utrustning som vi saknar på Chalmers, säger han.
Ergang Wang tycker det är viktigt att lyfta fram att samarbetet är ömsesidigt och att båda universiteten vinner mycket på det.
- De är väldigt duktiga på att syntetisera material och det har varit väldigt positivt för oss på Chalmers. De har bidragit stort när det gäller utvecklandet av polymerer som vi använder i vår grupp. När det gäller grafen så har jag väldigt höga förväntningar på vad samarbetet kan leda till, säger han.
Text och bild: Mats Tiborn

Publicerad: ti 29 mar 2016. Ändrad: on 30 mar 2016