Miljövänliga och effektiva metoder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor

Ett projekt koordinerat av Chalmers blev strax innan jul beviljat inom ERAMET.
Tio internationella partners ska tillsammans driva ett projekt om att utvinna sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor såsom gruvavfall från annan mineralutvinning.För att behålla dagens levnadsstandard inom Europa krävs energi och metaller. Fler och fler projekt har att göra med nya metoder för att till exempel återvinna och återanvända metaller. Dessa metoder fungerar bra i laboratorieskala men behöver utvecklas för att kunna möta den efterfrågan som finns inom Europa.

Projektet, Enviree, handlar om så kallade sällsynta jordartsmetaller, som används inom en rad olika industrier och tillämpningar, speciellt inom så kallad grön teknik. Exempel på detta är motorer i elbilar och generatorer i vindkraftverk; dessutom finns de i platt-tv, hårddiskar med mera.

I dag står Kina för den största delen av produktionen. Huvudsakligen på grund av den strängare miljölagstiftningen i andra industrialiserade länder har utvinningen i dessa länder stoppats.

Brytning av virgint material är en viktig del men i dag finns en hel del outnyttjade resurser både i olika avfall direkt från samhället men även i äldre avfall från gruvbrytning av helt andra metaller. Den senare av dessa outnyttjade resurser har sina speciella utmaningar i och med att gruvavfallen från olika platser ser helt olika ut och kräver olika metoder för den slutgiltiga utvinningen.

Enviree fokuserar på ett holistiskt perspektiv som innefattar allt från miljösystemanalys, LCA, lakningsteknik samt separationsteknik och slutligen återställande av naturvärdet. Allt med syfte att åstadkomma minimal miljöpåverkan men ändå uppnå en ekonomiskt hållbar process.

För Chalmers och institutionen för Kemi och kemiteknik är värdskapet för internationella projekt viktigt. I detta fall tydliggör det också att Chalmers är ledande när det kommer till forskning inom cirkulär, hållbar metallanvändning.

Projektledare Christian Ekberg
Läs mer om ERAMET

Text: Kerstin Jönsson

Publicerad: ti 03 feb 2015.