​Louise Olsson, mottagare av 2016 års Håkan Frisingers stipendium för transportmedelforskning.

Kemiprofessor får Volvostipendium

​Louise Olsson, professor vid kemisk reaktionsteknik på Chalmers, är mottagare av 2016 års Håkan Frisinger-stipendium på 250 000 kronor, för hennes forskning kring att rena emissioner från fordon.

​Emissioner från fordon är inte bara skadligt för vår hälsa utan också för vår omgivning. I avgaser finns giftiga ämnen såsom kväveoxider som kan öka risken för astma och försura miljön. Det finns även olika kolväten som kan vara cancerogena och sotpartiklar som är skadliga.


Louise Olsson har de senaste 20 åren dedikerat sig åt forskningsarbete som syftar till att minska emissioner ifrån fordon med katalysatorer. Utöver sin roll som professor är hon även avdelningschef vid Kemiteknik, och tillsammans med sin forskargrupp om tolv personer tillhör hon Kompetenscentrum för katalys (KCK). Där arbetar de med användandet av katalysatorer för avgasrening och alternativbränsleproduktion.

- Jag arbetar mycket tvärvetenskapligt med fordonskatalys, där jag kombinerar experiment med att utveckla kinetikmodeller. Jag arbetar även grundvetenskapligt och har många tillämpade projekt tillsammans med industrin, säger Louise Olsson.

Den 11 maj belönas hon för sitt omfattande arbete kring fordonkatalys. Efter stipendieutdelningen håller hon en föreläsning om ämnet och det märks att hon är glad över att vara årets stipendiat.

- Det är fantastiskt roligt att ha blivit tilldelad Håkan Frisinger-stipendiet. Det är en stor ära att få detta erkännande och väldigt motiverande inför mitt fortsatta arbete, säger Louise Olsson.

Stipendiet delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid ett seminarium den 11 maj, kl. 13-16 på Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg.

 Mer information samt anmälan till seminariet. 
 

Text: Mariam Nordström
Bild: Mats Tiborn
 
 
Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983-1987, och styrelseordförande 1997-1999. Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers Tekniska Högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvo Research & Educational Foundation (VREF)
 

HÅKAN FRISINGERS STIFTELSE FÖR TRANSPORTMEDELSFORSKNING
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom transportmedelsområdet genom att utge stipendier. Stiftelsen grundade 2001 ett stipendium på 250 000 kronor, som årligen tilldelas en forskare vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet skall främja forskning och utveckling inom transportmedelsområdet och belönar i första hand redan gjorda insatser inom området.

 Läs mer om Håkan Frisinger stipendiet här

 


Sidansvarig Publicerad: on 03 maj 2017.