Doktorand Birhan Alkadir Abdulahi och Docent Ergang Wang samarbetar i ett projekt där grafen används som ledande material i solceller.

Etiopien bygger kemikompetens med hjälp av Chalmers

​Sedan 1996 har Kemi och kemiteknik bidragit till att modernisera kemiforskningen i Etiopien. Genom denna insats har ett modernt laboratorium för organisk syntetisering byggts upp på institutionen för kemi på Addis Ababa University (AAU) och unga etiopier har utbildats inom modern organisk syntetisering.  

Före 1996 var kemiforskningen på AAU främst inriktad på att extrahera och isolera sekundära metaboliter ur växter. Men när samarbetet med Chalmers startade så blev organisk syntetisering det huvudsakliga fokusområdet. De senaste 20 åren har en mängd masterstudenter på AAU kunnat utveckla sina färdigheter i syntetisering av avancerade material med en stor bredd av tillämpningsområden inom räckhåll.


Det började med ett samarbete mellan fysiker på Linköpings universitet och på University of Addis Ababa, stödda av International Science Program på Uppsala universitet. När de behövde kompetens inom materialkemi kom Mats Andersson, då forskare på Chalmers och Wendimagegn Mammo från University of Addis Ababa med i projektet. Tillsammans med sina kollegor ville Wendimagegn Mammo börja arbeta främst med polymera material med elektriskt ledande förmåga som kan användas till dioder, solceller, transistorer osv, vilket var precis vad Mats Andersson forskade inom.

- Jag gav mig in i projektet för att etablera ett livskraftigt forskningssamarbete där vi tillsammans kunde lösa gemensamma problem inom forskningen och samtidigt utbilda etiopiska doktorander, säger Wendimagegn Mammo.

Genom åren har mer än trettion masterstudenter utbildats inom organisk syntetisering på AAU. Fyra etiopiska doktorander delvis utbildats och bidragit till forskningsprojekt på Chalmers Kemi och kemiteknik. De har i sin tur återvänt hem och utbildat nya Master-studenter i Etiopien och spridit kunskapen vidare. En av doktoranderna, Desta Gedefaw, återvände till Chalmers som postdoc och har bidragit signifikant till materialforskningen. Även Wendimagegn Mammo har deltagit i forskningsprojekt på plats på Chalmers.  


Etiopien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Under 2015 ökade BNP med 8,7 procent. En kunnig och välutbildad arbetskraft, exempelvis inom kemi, är nödvändig för att bibehålla den tillväxt som landet haft de senaste åren.

- Det är till stor nytta för en växande ekonomi som Etiopien med ökad akademisk kunskap. Vårt bidrag att utbilda doktorander och även forskningen som vi samarbetar inom kan vara till stor nytta för hela landet, säger Mats Andersson, som numera arbetar som professor på University of South Australia.

Samarbetet har hittills främst bedrivits inom forskning på solceller som bygger på konduktiva polymerer. Bland annat har de forskat kring att ta fram svarta solceller som ska ta upp all energi från solens synliga ljus och ljus nära den infraröda regionen i solens spektra. 


Forskningen är inriktad på polymera solceller eftersom de är billiga att producera, vilket skulle vara till stor nytta för väldigt många etiopier som bor på landsbygden och inte är uppkopplade på elnätet. Solcellerna skulle kunna driva deras elektroniska apparater som telefoner, TV och radio och även belysning. Med en kunnig etiopisk akademi skulle solcellerna kunna produceras inom landet vilket troligen skulle ge billigare solceller samtidigt som arbetstillfällen skapas. Men de största fördelarna, tycker Wendimagegn Mammo, är möjligheterna som ökar i och med samarbetet.

- Det är viktigt för oss av flera olika orsaker. Vi får tillgång till avancerat utrustade laboratorier och det innebär även att våra doktorander genomför stora delar av deras utbildning på Chalmers vilket är till stor nytta. Detta ger dem internationell erfarenhet och även tillgång till rika bibliotek och databaser och möjligheter att delta på seminarier och avancerade utbildningar. Vi kan även sampublicera artiklar med Chalmers forskare vilket ökar vår synlighet i vetenskapliga sammanhang internationellt, säger Wendimagegn Mammo.

Men nyttan med samarbetet går i båda riktningarna. Chalmers vinner också på det.

- För oss har samarbetet inneburit stora fördelar, säger Mats Andersson. Etiopierna är väldigt duktiga på att skapa nya material och syntetisera. De har verkligen skapat vetenskaplig nytta. De som kommer och arbetar som utbytesstudenter hos oss är lika duktiga som våra andra doktorander som arbetar med oss. Vi ser inte någon skillnad. En av dem har följt med mig till Australien och arbetar nu i mitt forskarlag.

Mest aktuellt just nu är ett samarbete inom grafen, finansierat av Vetenskapsrådet, som leds av Wendimagegn Mammo och Ergang Wang på Chalmers med flera etiopiska studenter i forskargruppen i Sverige. Läs mer om grafenprojektet här.

 

Text: Mats Tiborn


Publicerad: on 07 dec 2016. Ändrad: on 07 dec 2016