En lucka i svensk kemihistoria fylld

​Trots att han är en av Sveriges främsta kemister genom tiderna och även internationellt mycket högt ansedd fanns det mycket lite skrivet om Carl Wilhelm Scheele. Det ville Anders Lennartsson, postdoc som forskar på lagring av solenergi på institutionen för Kemi och kemiteknik på Chalmers, ändra på.

​Det började med att Anders Lennartsson själv ville läsa på om Carl Wilhelm Scheele, men inte hittade någon övergripande bok om kemisten. Letar man information om andra svenska vetenskapsmän som Carl von Linné, Anders Celsius eller Jacob Berzelius så är de väl dokumenterade, men om Scheele fanns praktiskt taget ingenting. 2011 satte Anders igång att skriva på kvällar och helger. Ett år senare kom han överens med Apotekarsocieteten om att ge ut boken på deras förlag och fick dessutom hjälp av Björn Lindeke och Bo Ohlson som är experter på apotekshistoria.


Boken är uppdelad i två delar, en biografi som beskriver Scheeles liv och en del som går djupare in på hans vetenskapliga upptäckter. Scheele var apotekare och egentligen inte vetenskapsman i bemärkelsen av att ha en akademisk titel. Istället verkar han ha varit en mycket engagerad amatör som ägnade dagarna åt att driva apotek och nätterna åt att studera kemiska tidskrifter och testa de teorier som han läste om. Han kom i kontakt med Torbern Bergman som var professor i kemi på Uppsala universitet och med hans stöd skulle han komma att göra mycket betydelsefulla upptäckter, bland annat upptäckte han syre, klor, mangan, molybden, volfram och citronsyra.


Anders Lennartsson tror att det är lättare att förstå naturvetenskap och även göra framsteg som forskare om man vet hur tidigare forskare har arbetat och resonerat.


- Man kan få en känsla av vad som krävs och hur man ska tänka för att gör stora upptäcker genom att läsa om hur andra tidigare har tänkt, säger han.


Efter att ha spenderat mycket av sin lediga tid med Scheele så ser han både skillnader och likheter med sig själv som forskare och Scheeles sätt att arbeta.


- En skillnad mellan mig och Scheele är att han var apotekare och var inte knuten till något universitet. På den tiden kunde man med enkla redskap fortfarande göra stora upptäckter. Det går inte idag, bland annat eftersom det krävs så dyra maskiner för att göra vetenskapliga upptäckter nu. En stor likhet är att han gjorde experiment så att man kan följa hans arbetssätt. När han analyserade exempelvis mineraler bekräftade han sina analyser genom att även syntetiskt framställa mineralerna. Många kemiska studier på 1700-talet var rena skrivbordsprodukter, men de flesta av Scheeles experiment går att upprepa, säger Anders Lennartsson.


Boken kommer ha en ganska lång livslängd, tror han.


- Det senaste längre svenska stycket om Scheele skrevs på 1800-talet så vill man läsa på om honom de kommande hundra åren så är det min bok man ska läsa, säger han.

 

Boken går att köpa bland annat på Apotekarsocietetens hemsida.

Läs mer om Anders Lennartsson

 

Text och foto: Mats Tiborn


Publicerad: on 21 okt 2015.