Nytt liv åt gamla kläder

​Eftersom bomull naturligt består av cellulosa så det borde gå att använda återvunnen bomull i produktion av viskos. Utifrån den idén har Anna Palme, forskare på Chalmers institution för Kemi och kemiteknik, samt aktiv inom Mistra Future Fashion, i sin doktorsavhandling kartlagt hur återvunnen textil kan skapa nya kläder istället för som idag användas som fyllnad i soffor.

​Viskos- ett hållbart alternativ

Idag görs inte nya kläder av de kläder som lämnas till återvinning. Istället blir dina återvunna kläder fyllmaterial i soffor, trasor eller isolerande textil i bilar och liknande. Samtidigt är bomull resurskrävande och förväntas bli en lyxvara i framtiden. Ett alternativ är viskos som går att skapa av cellulosa från exempelvis skog. Anna Palme, forskare på institutionen för Kemi och kemiteknik på Chalmers, visar nu i sin doktorsavhandling hur en kombination av cellulosa från både skogsråvara och från återvunnen bomull kan bidra till en mer hållbar textilindustri.

- För att underlätta för företag att börja arbeta med att blanda in bomull i viskostillverkningen så behöver de vetenskapliga artiklar där det går att jämföra hur lika eller olika råmaterialen är. Jag har tagit fram basinformation som visar just detta. Vissa saker är självklarheter för textilindustrin, men helt nytt för skogsindustrin så det handlar även om att brygga över två industrier, säger Anna Palme.

Viskos skapas av cellulosa som utvinns från trä. Cellulosan spinns sedan om till viskosfibrer. Anna Palme har undersökt förutsättningarna för att även spinna nya fibrer genom att lösa upp bomullstextil från återvinning. Hon har utfört tester på uttjänta textilier från sjukhus och hotell. Idag betalar hotellen och sjukhusen för att bli av med dessa så effektiv återvinning skulle vara till nytta även för dem.Resultat

Cellulosafibern är en naturlig polymer, det vill säga kedjeformade molekyler, som består av flera lager. Anna Palmer har studerat alla dessa lager.

Ett problem vid upplösning av cellulosa är hur delar av fibrerna klibbar ihop när de torkar, så kallad förhorning, och därmed blir svårare att lösa upp. En farhåga vara att bomullen eventuellt skulle förhornas ju mer den tvättas och därmed bli svårare att lösa upp, men det visade sig att bomull förhornas redan ute på bomullsfältet och påverkas inte mer för att den tvättas.

Forskningen visar även att cellulosafibern visserligen bryts och blir kortare när den tvättas, men att fibern efter 40 tvättar fortfarande är lång nog för att användas till viskos.
Även de kläder som består av en blandning av bomull och polyester går att använda. Anna Palme studerade en teknik som idag används för att dela upp enbart polyester i etylenglykol och tereftalsyra och upptäckte att även kläder bestående av både polyester och bomull går att separera med tekniken.

- Bomullen passerar igenom processen utan att skadas. Ur dessa kläder går att utvinna flera värdefulla strömmar; cellulosa för viskostillverkning, etylenglykol för exempelvis avfrostning av flygplan eller polyestertillverkning och tereftalsyra för att skapa ny polyester.

Skogsindustrin är intresserad av Anna Palmes resultat. De har gått över från att främst tänka papper till att tänka klädproduktion, och eftersom flödet av återvunnen textil inte är tillräckligt stor för att helt dominera som råmaterial för viskostextil behövs skogsindustrin.  Samtidigt kommer det bli allt dyrare med bomull i framtiden på grund av bland annat de stora ytor bomullsplantage tar i anspråk som, på grund av befolkningsökning, kommer behövas för att odla mat. Anna Palme tror att bomull av hög kvalitet allt mer kommer att bli en lyxvara och att viskos kommer bli allt vanligare.

- Absolut. Bomullsproduktionen har landat. 1995 nåddes ”peak cotton” och sedan dess har den inte ökat. Jag har börjat gå på loppis och köper riktigt gamla lakan eftersom kvaliteten var så mycket bättre förr. Och eftersom vi inte bara kommer vilja ha polyesterkläder i framtiden så kommer viskos utgöra ett viktigt material, säger Anna Palme.


Länk till avhandlingen "Recycling of cotton textiles: Characterization, pretreatment, and purification" i Chalmers Publication Library

Läs mer av Anna Palmes forskning

Läs mer om Mistra Future Fashion


Text: Mats Tiborn


Sidansvarig Publicerad: fr 24 feb 2017.