Centrum

​Vid institutionen för kemi och kemiteknik finns kompetenscentra som samordnar forskning och nyttiggörande genom samverkan över traditionella institutionssgränser, med andra lärosäten och näringslivet.

 

CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.

Fibre  (webbplats endast på engelska)
Fibre är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademin (Chalmers tekniska högskola och KTH Kungliga tekniska högskolan), industrin och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material​
 
CCR har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. Återanvändning av produkter och komponenter samt tekniker för återvinning är centrala delar av en resurseffektiv materialanvändning för ökad konkurrenskraft och ett hållbart samhälle.
 
HTC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag.

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. Visionen är att bidra till ett hållbart transport-, energi- och miljösystem genom att utveckla katalytisk spetsteknik. Forskningen finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och sex medlemsföretag.
 
SUPRA är ett samarbete mellan avd. på Teknisk Fysik och Kemi- och Bioteknik på Chalmers. Programmet handlar om nyfikenhetsdriven grundforskning kring supramolekylära system såsom nukleinsyror, peptider, lipidmembraner, mesoporösa material, syntetiska polymerer och nanostrukturer. Syftet är att bygga en kunskapsplattform för att utveckla molekylära och nanotekniska applikationer. 

 

Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya material från träden. Uppdraget är att skapa kunskap och utveckla kompetens som kan ligga till grund för ett innovativt användande av skogen som råvara.Sidansvarig Publicerad: må 21 mar 2022.