Med hållbar utveckling i centrum

Det handlar om våra liv och naturresurser, om energi, materialutveckling och om materialåtervinning. Med hållbar utveckling i centrum bedriver vi forskning och utbildning av högsta kvalitet för smartare material och smartare processer, för förbättrad hälsa och miljö.

Publicerad: to 20 aug 2020.