Bild på entrén Chalmers kemihus

Välkommen till Kemi och kemiteknik

Det handlar om våra liv och naturresurser, om energi, materialåtervinning och om materialutveckling. Det handlar om dig; om pastan du kokar, om medicinen du kanske tar, om brandvarnaren du lämnar på skroten och katalysatorn på din bil. Det handlar om skogen, om solen, om mineraler och gaser, om förpackningar och implantat - kemi finns med i allt.
Det handlar om framtiden!
 
Med hållbar utveckling i centrum bedriver vi forskning och utbildning av högsta kvalitet för smartare material och smartare processer, för förbättrad hälsa och miljö.

Forskning - vi vill göra skillnad

Med närmare 400 forskningsprojekt vill vi göra skillnad.

På institutionen finns en lång tradition av att stimulera världsledande forskning i en miljö där människor utvecklas och skapar ny kunskap.

Med en bred kompetens kan vi ta oss an stora utmaningar i alltifrån grundläggande forskning till industriella tillämpningar. Våra forskningsprojekt är ofta gränsöverskridande och i nära samarbete med industrin, institut och andra lärosäten.

Mer om forskning på institutionen 

Utbildning - högt rankad

Kemi och kemiteknik är ett utbildningsområde som bubblar av idéer och möjligheter. Det finns otroligt mycket att göra - energifrågan, miljöfrågan coh hälsan - överallt har kemi och kemitekniken stora utmaningar att lösa.

Vår utbildning har i Universitetskanslersämbetets utvärdering 2013 rankats högt, där våra program fått betyget hög eller mycket hög kvalitet. Något vi såklart är stolta över och förvaltar.
 
Institutionen erbjuder både grundutbildning och forskarutbildning.

Läs mer om utbildningarna på våra utbildningssidor
    

Nyttiggörande - viktig samverkan

I Högskolelagen står följande ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta".

 

Dessa tre deluppdrag; samverkansuppdraget, innovationsuppdraget och kommunikationsuppdraget ger innehållet i begreppet nyttiggörande vid Chalmers.
 

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.