Organisation Kemi och kemiteknik


Institutionen för kemi och kemiteknik är indelad i fyra avdelningar som arbetar med forskning och undervisning. I dessa avdelningar ingår 18 ämnesområden. Vid insitiutionen finns också ett kansli, där prefekt ingår.


Prefekt 
Hanna Härelid 

Avdelningar och avdelningschefer 

Kemi och biokemi
Avdelningschef: Marcus Wilhelmsson

Tillämpad kemi
Avdelningschef: Christian Müller

Energi och material
Avdelningschef: Christian Ekberg

Kemiteknik
Avdelningschef: Louise Olsson

I avdelningarna ingår följande ämnesområden

Kemi och biokemi
Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Organisk kemi

Tillämpad kemi
Biopolymerteknologi
Farmaceutisk teknologi
Polymerteknologi
Teknisk ytkemi

Energi och material
Industriell materialåtervinning
Kärnkemi
Oorganisk miljökemi 

Kemiteknik
Kemisk apparatteknik
Kemisk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Skogsindustriell kemiteknik

 

Sidansvarig Publicerad: to 23 jun 2022.