Institutionsråd Kemi och kemiteknik

Institutionsrådet är sammansatt av externa företagsrepresentanter och representanter för lärare/forskare, teknisk/administrativ personal, forskarstuderande och teknologer samt en representant för Chalmers rektor.
 
Externa ledamöter
Styrelseordförare Lars Josefsson, Inovyn Sverige AB, ordförande
Director Performance Chemicals Lars Andersson, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals, v. ordf.
Divisionschef för Life Science Pernilla Walkenström,  RISE
Regionutvecklare Jenny Almkvist, Västra Götalandsregionen
Senior Specialist Mats Wallin, Södra 
Senior Principal Scientist Staffan Folestad, AstraZeneca
Director Laboratory Services Gunilla Wormbs, Essity Hygiene and Health AB
  
Ledamöter Kemi och kemiteknik
Prefekt Leif Åhman
Bitr. professor Karin Andersson, Rektors representant, utsedd av rektor
Docent Jan Froitzheim, Oorganisk miljökemi
Docent Lars Nordstierna, Teknisk ytkemi 
Miljösamordnare, Forskningsing. Anne Wendel, Polymerteknologi
Forskarstuderande Maria Gunnarsson, Kemiteknik, ordinarie
Teknolog Madeleine Ahlmén, K, ordinarie
Teknolog Gustav Eriksson, Kf/Kb, suppleant

Övriga med närvaro- och yttranderätt:
Administrativ chef Eva-Karin Olsson, Kansli
Institutionsadministratör , Kansli, sekreterare
Institutionsekonom Christina Sjögren, Kansli

Publicerad: må 23 jan 2012. Ändrad: fr 12 apr 2019