Institutionsledning

Ledamöter i institutionens ledningsgrupp är:

Prefekt, ordförande, ansvarig för verksamheten -  Leif Åhman          

Proprefekt, ansvarig för forskarutbildningen -  Per Lincoln

Viceprefekt, ansvarig för grundutbildningen  -  Krister Ström

Vice prefekt, ansvarig för nyttiggörand - Martin Andersson​

Avdelningschef för Kemi och biokemi - Jerker Mårtensson

 • Analytisk kemi
 • Fysikalisk kemi
 • Organisk kemi

Avdelningschef för Tillämpad kemi  - Hanna Härelind

 • Biopolymerteknologi
 • Farmaceutisk teknologi
 • Polymerteknologi
 • Teknisk ytkemi

 Avdelningschef för Energi och material - Jan-Erik Svensson

 • Industriell materialåtervinning
 • Kärnkemi
 • Oorganisk miljökemi

 

Avdelningschef för Kemiteknik - Louise Olsson

 • Kemisk apparatteknik
 • Kemisk miljövetenskap
 • Kemisk reaktionsteknik
 • Skogsindustriell kemiteknik

Administrativ chef - Eva-Karin Olsson

HR-specialist - Anna Holmqvist Dahl

Administrativ koordinator - Frida Andersson

 

 

 

Publicerad: må 23 jan 2012. Ändrad: on 18 sep 2019