Tillämpad kemi

Inom Tillämpad kemi arbetar vi inom ett flertal olika kemiområden, och forskningen bedrivs framförallt med fokus på tillämpning.
Inom den polymerrelaterade forskningen studeras relationerna mellan makromolekylers strukturegenskaper och produkters slutliga egenskaper. Som exempel kan nämnas basplaster, biopolymerer och konjugerade polymerer. Ytkemiforskningen rör dels våt ytkemi, baserad på ytaktiva ämnens uppträdande i vatten och vid gränsytor, dels torr ytkemi, vilket främst omfattar heterogenfaskatalys. Forskningen inom farmaceutisk teknologi är inriktad mot användningen av lipider och polymerer i läkemedelsberedningar och andra biotekniska tillämpningar.

Sidansvarig Publicerad: to 30 jun 2022.