Kemiteknik

Inom Kemiteknik bedriver vi forskning med stor bredd och kompetens, vi arbetar både experimentellt och med modellering. Vi har en lång tradition av att arbeta både med grundvetenskapliga frågeställningar och med tillämpade problem tillsammans med industrin. Vi samarbetar med en rad industrier och tillverkare av utrustning inom skogs-, läkemedels-, livsmedels-, kemi- och fordonsindustrin. Vi deltar också i många internationella nätverk med både företag och universitet. Exempel på forskningsområden inom avdelningen är:

• Generell branschöverskridande kemiteknik
• Transportfenomen
• Blandning i två- och trefassystem
• Flerfasströmning inklusive kemiska reaktioner
• Partikulära och porösa system, t.ex. torkning, granulering och dragering
• Kemitekniska processer och nya produkter inom skogsindustri
• Kemiska miljöproblem och miljöprestanda hos kemiska produkter och processer
• Fordonskatalys
• Bioraffinaderikoncept inklusive katalysatorer för alternativbränsleproduktion
• Bioreaktionsteknik
 
Inom avdelningen är också undervisningen en mycket viktig del där vi har kurser inom kandidatutbildning, master program och på doktorandnivå.

Forskningscentrum vi är involverade i:
WWSC, Wallenberg Wood Science Centre
KCK, Kompetenscentrum Katalys
CPE,​ Centre for Chemical Process Engineering
 

Läs mer om verksamheten inom våra två enheter

Sidansvarig Publicerad: må 27 jun 2022.