Albinssons forskningsgrupp

 
​ ​
​Gruppens huvudprojekt
___________________________________________________________________________________________
Fotonuppkonvertering
Processen bakom fotonuppkonvertering är beroende av ett fenomen kallat Triplett-Triplett Annihilering (TTA) som utnyttjar en acceptor- och en emittor-molekyl. Acceptorn absorberar fotoner av låg energi och emittorn kombinerar energin motsvarande två låg-energifotoner till en hög-energifoton. Processen är baserad på trivial en-fotonabsorption av låg-energifotoner utan krav på väldigt höga fotonflux eller koherens.
______________________________________________________________________________​_____________
Projekt 2
Kort info om projektet för att väcka intresse samt länk till riktiga projektsidan.
​​___________________________________________________________________________________________
Projekt 3
Kort info om projektet för att väcka intresse samt länk till riktiga projektsidan.
___________________________________________________________________________________________​ ​
Projekt 4
Kort info om projektet för att väcka intresse samt länk till riktiga projektsidan.
___________________________________________________________________________________________​ ​
Projekt 5
Kort info om projektet för att väcka intresse samt länk till riktiga projektsidan.___________________________________________________________________________________________​ ​
 
 
Tidigare medlemmar (Engelsk sida)För mer information vänligen se den Engelska gruppsidan.

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.