Abrahamssons forskningsgrupp


Medlemmar (Engelsk sida)
 
Om forskningen
Vår forskning syftar ytterst till att kunna använda solenergi för att driva processer som är viktiga för mänskligheten. Det kan handla om att omvandla solenergi till elektricitet i färgämnessensibiliserade solceller (så kallade Grätzelsolceller), att lagra solenergi i kemiska bindingar, sk solbränsle – exempelvis genom vattenoxidation, eller att använda solenergi för att driva multielektronreaktioner som exempelvis reduktion av koldioxid till metanol eller metan.
Forskningen har två huvudspår. Det ena är att studera och kontrollera elektronöverföringar mellan molekyler via en halvledaryta – ledningsbandsmedierad laddningsöverföring. Detta leder till ökad stabilitet jämfört med att driva samma reaktioner i något lösningsmedel och vi har visat att vi också kan driva reaktioner som inte sker i vanliga lösningsmedel via detta gränssnitt. Här tittar vi bland annat på effekten av olika elektrolyter, på hastighetkonstanterna för laddningsöverföring och rekombinationsreaktioner men också på lämpliga katalysatorer och sensibiliserare. 
 
Det andra huvudspåret rör utveckling och karaktäriseting av nya metallbaserade fotosensibiliserare, dvs molekyler som kan absorbera synligt ljus och sedan avge denna extra energi till en acceptor för att driva reaktioner. Det långsiktiga målet är att utveckla molekyler som kan exciteras mer än en gång och därmed avge fler än electron. Det är därför vi använder metallkomplex, som ofta kan vara stabilare än organiska molekyler.
 
Våra tekniker är främst spektroskopiska och elektrokemiska. Tidsupplöst laserspektroskopi, från femtosekunder till mikrosekunder, används för att studera laddningsöverföringsreaktioner, och elektrokemin använder vi för att bestämma de termodynamiska drivkrafterna för olika reaktioner. Dessutom använder vi oss av den mycket kraftfulla tekniken spektroelektrokemi där vi tittar på hur spektrala egenskaper förändras när redoxtillståndet ändras.
 
 
 
Nuvarande och tidigare finansiering
Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, KVA, Chalmers styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknologi
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 05 jul 2013.