Organisk kemi

​Den organiska kemin undersöker och beskriver de organiska föreningarnas strukturer, syntes, egenskaper och reaktioner. Studier och forskning i ämnet bildar underlag för den praktiska hanteringen av organiska föreningar och för deras industriella framställning och utnyttjande. Den ger också underlag för bedömning av de organiska materialens egenskaper och en bas för biokemiska/biologiska samband. 
Forskningen inom avdelningen har främst varit inriktad på syntes och studium av nya reaktioner och föreningstyper.

Sidansvarig Publicerad: må 13 jun 2022.