Oorganisk syntes/ strukturkemi

​Vår grupp arbetar med att framställa fasta material och karakterisera struktur och egenskaper med fokus på polykristallina keramiska material, i första hand komplexa metalloxider. Vi har en bred kompetens i oorganisk syntes och utvecklar metoder för att tillverka till exempel syre- eller proton-ledande material för potentiell användning i bränslecell- och batteritillämpningar. Vi har erfarenhet av både röntgen- och neutron-diffraktonsmetoder för att studera såväl atomär som magnetisk struktur samt lokal ordning och oordning i kristallina material och totalspridningsdata analyseras för att få en god förståelse för struktur- egenskapssamband. Gruppen är även involverad i design av instrument och provomgivningar för att kunna utföra tidsupplösta diffraktionsexperiment vid neutronkällan vid Rutherford Appleton Laboratory (RAL) i England och även i utveckling av mjukvara för analys och utvärdering av diffraktionsdata med pdf och reverse Monte Carlo (RMC) metodik.

Professor Sten Eriksson
PhD Student Nico Torin

Publicerad: ti 17 feb 2015. Ändrad: to 24 maj 2018