Radiofarmaka

Nya nuklider för cancerterapi:
Riktad radioterapi innebär att radionuklidmärkta molekyler söker upp och kopplas till cancerceller. Vid radionuklidens sönderfall slås cancercellen ut medan den friska vävnaden kring tumören lämnas intakt. Metoden är lovande för att bekämpa små metastaser eller enstaka cancerceller. I samarbete med Radiofysik vid GU och SU studerar vi användning av alfa-strålaren At-211 och elektronstrålaren Rh-103m kopplade till t.ex. antikroppar eller peptider.
 
 
Forskare Stefan Allard 

Publicerad: ti 14 jul 2015. Ändrad: on 20 nov 2019