.

Hållbara kärnkraftssystem

Dagens kärnkraft har ett flertal viktiga brister när det kommer till ett hållbart samhälle. Endast en procent av energin i bränslet används. Dessutom produceras ett radioaktivt avfall, som förblir radioaktivt under väldigt lång tid. I fjärde generationens kärnkraftssystem behandlas den problematiken. Fjärde generationen omfattar snabba reaktorer, nya separationssystem samt bränsleproduktion som skall reducera avfallets radiotoxicitet. Gruppen Kärnkemi är aktiv inom samtliga dessa områden.


Professor Christian Ekberg

Docent Teodora Retegan

 

Doktorand Jenny Halleröd

Doktorand Aneta Sajdova

 

 

Publicerad: ti 14 jul 2015. Ändrad: må 13 mar 2017