Högtemperaturkorrosion

HTC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag.

För mer information, gå till HTC hemsida.

 

 

Professor Lars-Gunnar Johansson 

Professor Jan-Erik Svensson

 

Docent Jan Froitzheim

Docent Jesper Liske

Doktor Christine Geers

Doktor Torbjörn Jonsson

Doktor Vijayshankar Asokar

Doktor Sedigheh Bigdeli​

Doktor Imran Hanif

Doktor  Maria Dolores Paz

Doktor Anton Chyrkin

Doktor Alberto Visible

Doktor Johan Eklund

Doktor Julien Simon Phother​
 

Doktorand Esraa Hamdy Mohamedin​

Doktorand Mareddy Reddy

Doktorand Matthieu Tomas 

Doktorand Julien Simon Phother

Doktorand Tommy Sand

Doktorand Amanda Persdotter


 

 

 

 

 

Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.