Atmosfärisk korrosion

​Vår forskningsgrupp studerar den atmosfäriska korrosionen av material genom välkontrollerade laboratorieförsök. Vi använder oss av en omfattande uppsättning av analytiska metoder, och undersöker både korroderade prover och studerar korrosionsförloppet in-situ.  Vi studerar hur samspelet mellan fuktighet och reaktiva substanser i atmosfären leder till korrosion och undersöker hur korrosionsangreppet beror av materialets mikrostruktur. Vi undersöker korrosionsförloppen på atomär nivå och på nano-, mikro-, och makro-skala. De nya kunskaperna bidrar till att finna nya sätt att skydda mot atmosfärisk korrosion. För närvarande arbetar vi främst med magnesium och aluminium men vi har dessutom lång erfarenhet, både av andra metaller (zink, bly, koppar, stål) och av stenmaterial. Forskningen om atmosfärisk korrosion har många tillämpningsområden som t.ex. att finna mer korrosionsbeständiga lättmetaller för att göra lättare elbilar med större räckvidd. Ett annat viktigt område är bevarandet av vårt materiella kulturella arv.Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.