Studier av utsläppsprevention vid svåra reaktorhaverier

Det är viktigt att veta hur stort det radioaktiva utsläppet blir vid ett svårt haveri i ett kärnkraftverk, för att kunna uppskatta risker och vidta säkerhetsåtgärder. Flertalet fissionsprodukter kan frigöras från kärnbränslet och utgöra ett hot mot omgivningen. Forskningen på Kärnkemi är främst inriktad på hur jod och rutenium uppträder kemiskt i inneslutningen runt en kokvattensreaktor, vid förhållande som uppträder under en haverisituation. Studierna innefattar adsorption av jod, rutenium, tellurium och molybdenum på olika metallytor (målade eller omålade), absorption i vattenfasen samt påverkan av radiolys av vattnet och pyrolys av kablar.   

 

Professor Christian Ekberg

Docent Mark Foreman

Docent Teodora Retegan

Post Doc Emma Conty López-Alonso

Doktorand Luis Guillermo Gonzalez Fonseca

Doktorand Anna-Elina Pasi


 

 

Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.