Studier av supertunga element

De kemiska egenskaperna hos supertunga grundämnen, dvs. ämnen med
atomnummer från och med 104, är av intresse bl.a. för att kartlägga inverkan av relativistiska effekter i de tyngsta ämnenas elektronhöljen.

Sådana studier är svåra på grund av de låga produktionshastigheterna; inte ens vid de mest kraftfulla acceleratorerna kan man framställa mer än några få atomer per timma. Vi använder den snabba extraktionsutrustningen SISAK för "one-atom-at-a-time"-studier av kemiska egenskaper hos dessa ämnen. För att minska interferenser från oönskade nuklider har den kopplats till BGS-masseparatorn i Berkeley. Bland de ämnen som studeras kan nämnas Rf, Db och Sg.

Professor Christian Ekberg

Sidansvarig Publicerad: må 13 mar 2017.