Plast

Gruppen arbetar med att karaktärisera och undersöka möjligheten att återvinna elektronikplasterna från elektronikavfall, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), till nya produkter med bibehållen kvalitet. Plastfraktionen kan uppgå till 15-20 olika sorters plaster som generellt inte är blandbara. Genom att försöka blanda i en kompatibilisator och göra en enda blandad plastfraktion som går att återvinna, sparar man både tid och pengar när man slipper sortera plasterna var för sig. Arbetet går ut på att utvärdera mekaniska- och termiska egenskaper hos den återvunna plasten när man har tillsatt olika kompatibilisatorer, använt gammabestrålning och/ eller olika processer och processparametrar.


Projekt som gruppen har arbetat med:


• Kompositionsanalys av plasterna som ingår i WEEE
• Antimonlakning från plast som ingår i WEEE
• Inverkan av gammastrålning på upprepad återvinning
• Betydelsen av processparametrar på mekaniska-och termiska egenskaper hos den återvunna plasten
 

Docent Mark Foreman

Professor Christian Ekberg

 


 

 

 

Sidansvarig Publicerad: on 05 okt 2016.