Industriell materialåtervinning

Industriell materialåtervinning startades genom en satsning av Stena metall. Verksamheten har från början inriktats på återvinning av ädelmetaller och sedan kommit att inkludera också sällsynta jordartsmetaller. Då återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle har fler och fler projekt kommit att sammanstråla inom gruppen. Forskningsprojekt inkluderar projekt inom återvinning av batterier, WEEE (elektroniskt avfall),  bilkatalysatorer, brandvarnare och andra produkter som innehåller ädelmetaller eller jordartsmetaller. Dessutom är undersökning och återvinning av metaller från förbränningsaskor från hushållsavfall ett forskningsområde inom Industriell Materialåtervinning.
Till vårt förfogande har vi labskaleuppsättningar av mixer-settlers och centrifugalkontaktorer.
 
Forskningsgruppen industriell materialåtervinning är en del av Kompetenscenter för återvinning (CCR).
Industriell materialåtervinning ingår i avdelning Energi och material där också Kärnkemi och Oorganisk miljökemi ingår.

Sidansvarig Publicerad: fr 10 sep 2021.