Batterier

Forskargruppen på Industriell materialåtervinning har varit mycket aktiv i batteriåtervinningen sedan 2007. Vi har utvecklat en hydrometallurgisk process för återvinning av värdefulla metaller från NiMH-batterier, och senare även för litiumjonbatterier. Forskningen har fått stöd av Stena Metall AB, Vinnova och Batteri fonden, Stiftelsen ÅForsk och Europeiska unionen (FP7, Horisont 2020 och Inno-Energy).
När det gäller återvinning av alkaliska batterier har vi utvecklat en kombinerad process (pyrolys och hydrometallurgi), där hög renhet Zn och ZnO oxider kan produceras och Mn3O4 med hög kvalitet kan erhållas efter hydrometallurgisk rening.  De senaste åren har vi varit mycket aktiva avseende återvinning av litiumjonbatterier. Vårt huvudmål är att utveckla en ren hydrometallurgisk och flexibel process och en process som är tillämplig efter termisk behandling av batteriavfallet. Vi har samarbeten och forskningsprojekt tillsammans med våra industriella partners; Northvolt AB, Volvo Cars AB, Stena Metall AB, Nouryon AB, MEAB AB, Accurec Recycling GmbH (Tyskland) and Akkuser OY (Finland).


Docent, Martina Petranikova, hydrometallurgy, directive, mechanical processing, regulations

Docent, Mark Foreman, hydrometallurgy

Forskare, Burcak Ebin, pyrometallurgy

Post Doc, Nathália Vieceli, li-jon batteri 

Post Doc, Behabitu Ergette Tebikachew


Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.