Startsida

Inom avdelningen Energi och material bedriver vi forskning inom ett brett fält, med fokus mot material och energifrågor. Vår forskning bidrar till hållbar utveckling genom förbättring av material och återvinningstekniker, vilket skapar effektivitet och resurshushållning inom många områden. Exempel på tillämpning inom forskningsområdet oorganisk miljökemi inkluderar bland annat högtemperaturskorrosion för applikationer mot biobränslen, bränsleceller, stål- och bilindustrin samt koldioxidinfångning. Kärnkemi forskar på nya bränslen för kärnkraftsindustrin, såväl som ett bättre utnyttjande av använt kärnbränsle genom återanvändning. Industriell materialåtervinning fokuserar på forskning för att ta tillvara jordens resurser, framför allt genom metallåtervinning av ädelmetaller och sällsynta jordartmetaller.
Verksamheten inkluderar också grundläggande forskning kring struktur- och oxidkemi, samt teoretisk kemi.
 
En stor del av vår forskning bedrivs i samarbete med industrin. Avdelningen är också involverad i ett stort antal internationella samarbetsprojekt, varav de flesta är finansierade av EU.
 
Energi och Material är aktiva inom grundutbildningen, samt i mastersprogrammen Material och Nanoteknik och Master of Nuclear Engineering.​

Sidansvarig Publicerad: to 30 jun 2022.