Examensarbete

På högskoleingenjörsutbildningarna omfattar examensarbetet 15 högskolepoäng. På civilingenjörs-, arkitekt-, och masterutbildningarna omfattar det 30 högskolepoäng, alternativt 60 högskolepoäng.

Allmän information om examensarbete finns i Studentportalen

Om examensarbete

Mer specifik information om respektive kursplan för examensarbete kan sökas ut via Studentportalen, ange någon av kurskoderna nedan i rutan för kurskod i sökformuläret: Sök i kursutbudet
 
BoMX02, Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik, (30 hp)
BoMX03, Examensarbete vid Bygg- och miljöteknik (15 hp)
BoMX60, Masterexamensarbete vid Bygg- och miljöteknik (60 hp)

Färdiga examensarbeten

Färdiga examensarbeten söks i Chalmers databas för studentarbeten.

Publicerad: to 15 aug 2013. Ändrad: ti 21 mar 2017