Avdelningen för vatten miljö teknik

Avdelningen för vatten miljö teknik bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena vatten, miljö, energi och hållbarhet. Forskare av olika nationaliteter samarbetar över ämnesgränser med det gemensamma målet att möta de utmaningar som hållbar utveckling av infrastruktur bjuder. En stor del av vår forskning är tillämpad och länkad till inudstrin men vi utför även grundforskning.  

Läs mer om vår forskning. 

Våra kurser är nära kopplade till vår forskning och våra forskingsresultat viket gör att vi kan erbjuda högkvalitativ och uppdaterad utbildning. Utbildning ges på både kandidat-, masters- och forskarstuderandenivå. Avdelningen ansvarar tillsammans med Avdelningen för geoteknik och geologi för mastersprogrammet Infrastructure and Environmental Engineering.


Publicerad: on 24 apr 2013. Ändrad: ti 25 okt 2016