Kontakt

Byggnad, Sven Hultins gata 8 

Telefon

Telefon: 031-772 1000
Direktnummer: 031-772 + anknytning
Fax: 031-18 97 05

Postadress

Chalmers tekniska högskola
Institutionen för bygg- och miljöteknik
412 96 Göteborg

Besöksadress

Administrationen, Sven Hultins gata 8, plan 2
Byggnadsteknologi, Sven Hultins gata 8, plan 2
Construction Management, Sven Hultins gata 8, plan 3
Geologi och geoteknik, Sven Hultins gata 8, plan 1
Installationsteknik, Maskingränd 2, plan 3ö
Konstruktionsteknik, Sven Hultins gata 8, Plan 3
Teknisk akustik, Sven Hultins gata 8a
Vatten Miljö Teknik, Sven Hultins gata 8, Plan 1
 
Husservice, Laboratorier, Verkstäder, Sven Hultins gata 8, Övre bottenplan
Försökshall Installationsteknik, Gibraltargatan 35

Fakturaadress

Chalmers tekniska högskola
Fakturaservice
412 96 Göteborg
På fakturan anges referensperson på Chalmers och kostnadsställe.

Godsmottagning

Gods levereras till adressen Gibraltarvallsvägen 7. Alla paket adresserade till mottagare på BoM ska märkas med namn/referens. För mer information kontakta Post- och Transportcentralen på telefon 031-772 5960.

Organisationsnummer

556479-5598

Administrativ chef

Cecilia Hahn Berg, cecilia.hahn.berg@chalmers.se, 031-772 1939

Prefekt

Karin Lundgren, karin.lundgren@chalmers.se, 031-772 1928

Om något oförutsett händer

Räddningstjänst 112
Chalmers väktare 031-772 44 99
Om något oförutsett händer

Publicerad: to 10 jan 2013. Ändrad: fr 03 jun 2016