Structural Engineering Master Thesis Seminar Day


Välkommen till årets gemensamma redovisning av examensarbeten. Avdelningen för konstruktionsteknik på Chalmers utexaminerar ett relativt stort antal examensarbeten varje år. Många av våra studenters examensarbeten är initierade av, och genomförs hos, olika aktörer i näringslivet. Andra har en stark anknytning till de forskningsprojekt som bedrivs av forskargrupperna på avdelningen.

Ett detaljerat program för dagen och information om lokaler kommer i maj.
Kategori Studentarbete
Plats: TBA
Tid: 2017-06-08 08:00
Sluttid: 2017-06-08 17:00

Publicerad: on 19 apr 2017.