BoMs forskningsstrategi framställd i koncentriska cirklar

Bygg- och miljöteknik

Verksamheten inom Bygg- och miljöteknik handlar om samhällsbyggnad; hus att bo i, vägar att färdas på och vatten att dricka. Vi arbetar med hela kedjan från planering till drift. Visionen är att bygga ett hållbart samhälle, som tar hänsyn till miljö, energi och ekonomi. Namnet Bygg- och miljöteknik beskriver också verksamheten: Byggteknik handlar om att skapa byggnader och infrastruktur. Miljöteknik handlar om att ta hand om allt som det byggda producerar, till exempel avfall och vatten. Bygg- och miljöteknik ingår i Chalmers styrkeområde samhällsbyggnad/Building futures.

Publicerad: to 10 jan 2013. Ändrad: on 26 apr 2017