Rum för att läka och leka – en temadag om att ge plats åt barn och unga i vårdens byggnader

​​De senaste decennierna har synen på barn och unga för- ändrats; från att ha sett på barn och unga som ofärdiga människor som ska formas av vuxenvärlden innan de kan delta i samhället, till att i dag se barn och unga som kompetenta individer vilka genom sina individuella för- mågor och erfarenheter kan bidra med värdefull kunskap i samhällsbygget. Barn och unga är medborgare med rättigheter men utan egentlig makt. Det är vi vuxna som ansvarar för att bjuda in och ge de unga möjlighet att bli delaktiga och vara med och påverka på riktigt. 25 mars 2014 kl. 10-16, Östra sjukhuset, Göteborg.

Det här gäller inte minst inom vården och omsorgen och dess miljöer - där man både kan och bör lyssna betydligt mer aktivt till barns och ungas åsikter om sin situation för att tillvarata deras förmåga att forma sin omgivning och påverka sin vardag. I dag tas barns och ungas perspektiv inte på tillräckligt stort allvar inom vården, vilket får konsekvenser för tillfrisknandet, habiliteringen och välbefinnandet.
 
Vi behöver bli bättre på att förstå och se barns och ungas behov utifrån olika perspektiv. Men vi behöver också vara kritiska mot rådande praktiker, institutioner och värderingar, och tillsammans arbeta för att utveckla våra metoder så att det blir möjligt att ta tillvara på barns och ungas potential och kunnande, i skapandet av rum för vård och läkande.
 
Centrum för Vårdens Arkitektur bjuder, tillsammans med Kultur i Väst, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och White, in till en heldag med föreläsningar, workshops och diskussion.
 
Under dagen får du bl.a. träffa:
 
Cecilia Holmgren & Sofia Månsson (SU)
 
Helena Fagerberg Moss (BUM)
 
Natalie Davet (HDK)
 
Linda Sternö (Akademin Valand)
 
Mania Teimouri (Kultur i Väst)
 
Eva Erwander & Emilia Wärff (KontorKontur)
 
Eva-Johanna Isestig (White)
 
Dagen vänder sig till dig som arbetar riktat med barnens fysiska miljö inom vården – det vill säga, allt ifrån arkitekter och planerare till lekterapeuter och medicinsk personal med intresse av de här frågorna. Antalet platser är begränsat. Dagen är kostnadsfri, men anmäld deltagare som uteblir faktureras 500 kr.
 
 
Välkommen!
 
Anmäl dig här >>
 
PRESENTATIONER:
Lekande läkande rum. En skrift från Kultur i Väst om samarbete kring att forma rum - för vård, lek och tillfrisknande >>
 

​​CVA inbjudan >>

 

Kategori Seminarium
Plats: Östra sjukhuset, Göteborg
Tid: 2014-03-25 09:30
Sluttid: 2014-03-25 16:00

Publicerad: ti 11 feb 2014. Ändrad: må 27 jul 2015