Dialogprocesser i Nya Hovås och Fixfabriken

Uppföljning och beskrivning av två HSB-dialogprojekt i Göteborg.
HSB har i sin strävan efter att hitta hållbara lösningar jobbat fram en process för medborgardelaktighet som man testat fullt ut i projektet Nya Hovås i Göteborg. Redskapen från denna process har fortsatt att användas i nästkommande projekt, närmast Fixfabriken i Majorna. Processen har varit mycket framgångsrik och många säger sig nu använda ”Hovåsmodellen”. Vad är det som har hänt i dessa projekt? Detta vill den här rapporten identifiera, beskriva och lyfta fram för att lättare och rättare kunna användas i framtida projekt.
Kategori Seminarium
Plats: Sven Hultins Plats 2, HSB:s nya lokaler
Tid: 2015-09-25 13:00
Sluttid: 2015-09-25 14:30

Publicerad: on 16 sep 2015.