Studiebesök. Foto Lisa Brunnström

Arkitektur

Chalmers Arkitektur har en stark hållbarhetsprofil och arbetar på ett utforskande och praktiknära sätt med centrala samhällsfrågor kopplat till den byggda miljön. I institutionens undervisning och forskning inom arkitektur, stadsbyggande och designprocesser integreras praktik-baserade, konstnärliga och vetenskapliga angreppssätt för att utforska arkitekturens brett sammansatta aspekter – från byggnadsteknik, rumsstrukturer och gestaltning till designmetodik, omvandling av byggd miljö och dess roll i hållbar utveckling.

Publicerad: to 05 jul 2012. Ändrad: ti 28 mar 2017