Studiebesök. Foto Lisa Brunnström

Arkitektur

Chalmers Arkitektur utbildar arkitekter och utvecklar forskning inom arkitektur, byggd miljö, stadsutveckling och designprocesser för hållbar utveckling. Vårt mål är balanserad resursanvändning och hög kvalitet i människors livsmiljöer, från regional skala till byggnaders detaljering. Arkitektur som kunskap grundas i design- och systemtänkande. Det kombinerar konstnärliga metoder, teknisk forskning, framåtsyftande innovationer och sociokulturella perspektiv.