Tillämpad mekanik

På institutionen för tillämpad mekanik löper hållbar utveckling som en röd tråd genom hela verksamheten och institutionen är en ledande aktör inom fordons- och maskinteknisk forskning. Internationell spetsforskning bedrivs inom institutionens sex avdelningar, ofta i tätt samarbete med nationella och internationella industrier. Forskningen behandlar både grundläggande och tillämpade frågeställningar. Vår uttalade vision är att säkerställa hållbara tekniklösningar för samhället genom tillämpad mekanik.

Publicerad: fr 06 jul 2012. Ändrad: fr 31 mar 2017