arkitekturskolan Chalmers ritning plan 1
Ritning Chalmers Arkitekturskola, plan 1.​​

Lokaler, verkstäder och labb

Hitta rätt i huset

I husboken finns riktlinjer och praktisk information för att våra lokaler ska fungera på bästa sätt. Studenters (och lärares) trivsel och aktiva närvaro i våra studielokaler är en fundamental del av vår pedagogik. Det nya SB-huset ger varierade salar för olika arbetssätt. På plan 0 och 1 finns gemensamma undervisningsutrymmen med datorsalar, verkstad, ateljé och ljuslabb. I anslutning till bibliotek finns tysta studieplatser och tyst läsesal. I korridorerna i SB2-huset finns ytterligare studieplatser för enskilt arbete och grupparbete. Här finns tillfällen för möten mellan studenter från olika program och på olika nivåer i utbildningen. På plan 2 huserar kandidatstudenterna på A och AT. På plan 3 och 4 finns lärare och forskare och på plan 5 masterstudenternas lokaler.
 
 
Ateljén
Labb (Robotlabb och Ljuslabb)
Modellkammaren
Utställningsytor
 

Sidansvarig Publicerad: fr 01 jul 2022.