Vy över examensutställning på Ljusgården

Examensdagar

​Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers arrangerar öppna examensdagar. Syftet är att presentera examensarbeten i arkitektur för såväl allmänheten som inbjudna utländska experter (censorer). Vår önskan är att examensdagarna ska ge tillfälle till en konstruktiv dialog mellan institutionen, experter och allmänheten.  

Examensdagarna innehåller:
1. en utställning av alla examensarbeten
2. en vernissage med paneldebatt om ett ämne med anknytning till utställningen
3. en muntlig presentation av varje examensarbete med tid för frågor (i parallella sessioner)
 

Utställning

 
Utställningen är öppen för allmänheten. I utställningen presenteras examensarbeten från de två masterprogrammen Architecture and Planning Beyond Sustainability och Architecture and Urban Design. Du hittar både de senaste samt tidigare års examensarbeten på https://projects.arch.chalmers.se
 

Presentationer av examensarbetena

 
Varje session pågår cirka 50 minuter och leds av den berörda examinatorn och vid varje presentation närvarar en censor som leder diskussionen. Den examinerade studenten presenterar sitt arbete i cirka 25 minuter, sedan följer examinatorns redogörelse av juryns yttrande vid examinationen, censorns diskussion samt öppna frågor.

Övrig information

 

Sidansvarig Publicerad: on 15 jun 2022.