Stipendiater Wernstedtska resestipendiet 2021
Från vänster: Gunilla Sjögren, konstnär, stipendiaterna Moa Hannerz Simå, Aldina Eriksson (på länk) och Cy Siesjö samt Dick Hedman med Barbara Lindgren, ordförande respektive samordnare för stiftelsen.

Prisceremoni Wernstedtska resestipendiet 2021

Professorsnämnden beslutade att föreslå följande stipendiater för 2021:


Aldina Eriksson för ”I Lina Bo Bardis fotspår”
Ur professorsnämndens motivering:
"Upplägget för studieresan är att under två månader följa i Bo Bardis fotspår från hennes uppväxtmiljöer i Rom och Abruzzo och Gio Pontis Milano och vidare till Bo Bardis intressen och miljöer i Brasilien, där hon kom att ha sin verksamhet som arkitekt, fram till ett besök vid Bo Bardis grav. Eriksson vill följa arkitektens arbete nära för att förstå henne, som ett slags motsvarighet till ”method acting”, där skådespelaren lever sig in i en karaktär."

Cy Siesjö för ”När världen vaknar”
Ur professorsnämndens motivering:
"Siesjö vill med arkitektens verktyg, skissen och ritningen, undersöka hur marknader fungerar i Mexico. Tanken är att försöka förstå hur försäljarna organiserar sina stånd, hur produkter staplas och säljs i ett improviserat myller mot markandshallarnas neutrala bakgrund.  Ett syfte är också att dra lärdomar för de marknader som återkommit i Sverige på senare år, särskilt i invandrartäta områden."

Moa Hannerz Simå för ”Border: En resa med gränsen som studieobjekt”
Ur professorsnämndens motivering:
"Tanken med upplägget är att genom ett långsamt resande med tåg mellan städer där historien överlappar sig själv, få en bättre förståelse för temat, och metoden är framförallt läsande och skrivande. Resplanen är att under två månader besöka inte mindre än elva städer, de flesta i östra delarna av Europa men också med utflykter ända till Belfast i Nordirland."

Utdelning av Wernstedtska resestipendiet 2021 har ägt rum på Chalmersska huset och diplomen delades ut av Dick Hedman, ordförande i Wernstedtska stiftelsen, tillsammans med Barbara Lindgren stiftelsens koordinator. 

Sidansvarig Publicerad: fr 03 dec 2021.