Ansökan till kursen ACE205 - Digitala verktyg-tillverkning, 4.5 hp

Sommar 2021
Välkommen att ansöka till sommarkursen ACE205 - Digitala verktyg: tillverkning (4.5 hp, heltid) som kommer att introducera studenter till robottillverkning inom arkitekturen.

Tillbehör: Önskvärt är att du har en egen bärbar dator under kursen.

Erforderliga förkunskaper: ARK570 (Modellering med analoga och digitala verktyg), ARK695 (Digitala verktyg - parametrisk design), eller motsvarande.

I ovanstående kurser har ni arbetat med programvaror Rhinoceros 3D och Grasshopper (3D modellering och parametrisk design) och fått arbeta digitalt genom att ni tagit fram och bearbetat 3D modeller. Ni har också använt digitalt styrda maskiner såsom 3D skrivare för att skapa fysiska modeller och prototyper. Denna kunskap kommer vi arbeta vidare med i denna kurs.

Övrigt: Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen om omständigheterna så kräver.
-----------------------------
IN ENGLISH
Welcome to enroll to the summer course ACE205 - Digital tools: Manufacturing (4.5 Credits, full-time). The course will introduce students to robotic fabrication in architecture.

Required equipment: It is desirable to have your own laptop during the course.

Prior skills: ARK570 (Modeling with analogue and digital tools), ARK695 (Digital tools - parametric design), or similar.

In the above courses, you worked with software Rhinoceros 3D and Grasshopper (3D modeling and parametric design). You worked digitally by developing and processing 3D models. You also used digitally controlled machines such as 3D printers to create physical models and prototypes. We will continue to work with this knowledge in this course.

Other information:  We reserve the right to cancel the course if circumstances necessitate.

Sidansvarig Publicerad: fr 21 maj 2021.