Kandidatarbete

​Kandidatarbete inom arkitektur

Kandidatarbete inom arkitektur är det avslutande projektet på våren i A3. Både stadsbyggnad och byggnadsgestaltning ska ingå. Andelen stad respektive byggnad kan i samråd med examinatorn väljas inom intervallen 30-70 procent av kurstiden. På det sättet kan man välja en viss specialisering på en planeringsnivå, som man är mest intresserad av, eller lägga tyngdpunkten där man önskar att utvecklas.
 
En skillnad jämfört med civilingenjörsutbildningarnas kandidatarbete, är att kandidatarbetet inom arkitektur är ett individuellt projekt - men utifrån en gemensam uppgift, ett gemensamt problem eller program som kursledningen anvisar.
 

Kandidatarbete inom samhällsbyggnadsteknik

Kandidatarbete inom samhällsbyggnadsteknik är en kurs på 15 hp som kan utföras vid någon av våra forskningsavdelningar inom de olika ämnesområdena. Valbara projekt läsåret 2022/2023 finns på Canvas.
 

Sidansvarig Publicerad: on 19 okt 2022.