Samverkan och nyttiggörande

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Läs mer om hur samverkan med med oss har skapat verklig nytta för både samhälle och näringsliv:
 
 

Publicerad: ti 12 mar 2019.