Samverkan

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniks samverkansparter finns inom offentlig sektor, inom övriga akademin, företag och organisationer nationellt och internationellt.

Några av de plattformar och organisationer vi samverkar med och inom:
*Chalmers, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad har ett pågående samarbete inom fyra tematiska fokusområden: Stadsutveckling, välfärdsfrågor, "ett fossilfritt Göteborg" samt "demokrati och styrning", varav samarbetet kring fokusområde stadsutveckling koordineras från ACE. Avsiktsförklaringen som tecknats ska skapa förutsättningar för ett fortsatt och fördjupat samarbete med fokus på långsiktig kunskaps- och kompetensförsörjning.

Andra forum är:
Läs mer om hur samverkan med oss har skapat verklig nytta för både samhälle och näringsliv:

Sidansvarig Publicerad: ti 19 apr 2022.