Samverkan

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniks samverkansparter finns inom offentlig sektor, inom övriga akademin, företag och organisationer nationellt och internationellt.
 

Andra forum är:

Läs mer om hur samverkan med oss har skapat verklig nytta för både samhälle och näringsliv:

Sidansvarig Publicerad: to 09 dec 2021.