Hela Göteborg

Aktuellt >>

Inbjudan till en pågående serie av informella samtal och workshops om aktuella och konkreta stadsbyggnadsfrågor.

Hela Göteborg är ett initiativ för att bryta segregationen med stadsbyggandet som verktyg.


Varför?

Göteborg skall förtätas och byggas om i en stor omfattning de närmsta åren. För att lyckas måste vi utveckla nya samarbetsformer. Vårt främsta syfte är att skapa en lokal och neutral plattform för samtal om stadsbyggnadsfrågor i vår region och här utveckla en ny inkluderande stadsbyggnadskultur.
 
”Vi befinner oss nu mitt i ett paradigmskifte inom stadsbyggandet! Hur kan vi i arkitektkåren, inom det offentliga, näringslivet och akademin tillsammans utveckla vår lokala stadsbyggnadskultur till nya höjder”.

När och hur?

Staden har under 2016 parallellt presenterat flera mycket stora stadsbyggnadsprojekt som vart och ett är mycket större än den senaste planen vi gjort i Göteborg, Norra Kvillebäcken. Därför är det viktigt att vi i staden försöker dra lärdom av detta. Genom ”Hela Göteborg” och vår samverkanskultur kan vi hjälpa staden att kvalitetssäkra vår generations största stadsplaneutmaningar. För att höja nivån i stadsbyggandet så måste staden våga använda kraften av den samlade stadsbyggnadskompetensen i vårt och andra nätverk i hela Göteborg! Därför kommer vi i de två kommande samtalen i en tvåstegsraket att diskutera erfarenheter och skelettplaner.


Vad skall vi prata om: Aktuella och konkreta stadsbyggnadsfrågor skall belysas. Vilken aktuell fråga eller stadsplan vill du att vi ska diskutera våren 2017, vem vill du se som föredragare. Gör inspel till oss om detta bengt@meterarkitektur.se eller lotta.särnbratt@chalmers.se

Vilka: Primärt för arkitektbranschen, arkitekter, landskapsarkitekter, planerare, bebyggelseantikvarier, ingenjörer och andra professionellt intresserade, inom det offentliga, näringslivet och akademin.

Metod: Genom denna nya typ av gemensamma samtal och workshops om konkreta stadsbyggnadsfrågor kan vi tillsammans verka för att få fram kloka och konkreta stadsbyggnadsidéer från många håll för att sedan leverera rätt stadsbyggnadsråd inför framtiden till staden Göteborg.

Arrangör: Stadsbyggnadsnätverket ”Hela Göteborg genom stadens arkitektur”, Chalmers Arkitektur &
Sveriges Arkitekter Västra Götaland, Göteborgs Stad. Initiativtagare är Bengt Mattias Carlsson.


Gå gärna med i vår facebookgrupp >>

Sidansvarig Publicerad: on 25 apr 2018.