AHA-festivalen

ART X SCIENCE: AHA-festivalen på Chalmers för samman forskare, studenter, konstnärer och musiker och bjuder in publiken att utforska gränserna mellan vetenskap och konst.
Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten. Kom till oss och var nyfiken!
Aha-festivalen på Chalmers har arrangerats sedan 2014. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolande verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.

2021 års festivaltema är "The suspension of disbelief". Alla är välkomna och det är fri entré till AHA-festivalen. Mer information finns på www.ahafestival.se

Se filmdokumentären om Aha-festivalen 2016 >>
Se filmdokumentären om Aha-festivalen 2015 >>


Ytterligare information på den engelska delen av webbplatsen >>Sidansvarig Publicerad: må 08 nov 2021.