Organisation

​Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik leds av prefekt som tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för den dagliga verksamheten. Ledningsgruppens sammansättning hittar du här.
 
Institutionens forskare, lärare och doktorander arbetar med forskning och undervisning. Institutionen består av tio avdelningar för forskning och utbildning samt verksamhetsstödet. Verksamhetsstödet stöttar verksamheten i frågor som rör studieadministration, ekonomi och kommunikation, tillsammans med vaktmästeriet som har hand om lokaler och utrustning. Avdelningarna leds av en avdelningschef och består av en eller flera forskargrupper och ett lärarlag.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik är också värdinstitution för flera centrumbildningar.
 

Publicerad: to 27 sep 2018.