Institutionsrådet

​Till stöd för ledningen finns Institutionsrådet som samlar externa representanter och representanter från institutionens olika verksamheter och har en rådgivande samt omvärldsbevakande roll. Institutionsrådet skall inom institutionens verksamhetsområden identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor av betydelse för institutionens långsiktiga utveckling.
 

Externa representanter 

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Lena Andersson, VD, Älvstranden utveckling AB
Lars-Bertil Ekman, Anor Fastigheter
Fredrik Kjellgren, Partner, Kjellgren Kaminsky Architecture AB
Lise Langseth, Lise Langseth Consulting AB
Anna Ledin, Miljöförvaltningen Göteborgs kommun
Jacob Sahlqvist, Ordförande Sveriges Arkitekter/Marknadschef, White arkitekter AB
Stephan Woodbridge, Veidekke

 

Företrädare för verksamheten   

Fredrik Nilsson, Prefekt
Morten Lund, Lärarrepresentant
Lars Rosén, Lärarrepresentant
 

Rektors representant  

Anna Eckerstig, Chalmersfastigheter AB
 

Företrädare för doktoranderna  

Josef Johnsson
Hanna Morichetto
 

Företrädare för de studerande  

Emil Blücker
Ylva Lannér

Företrädare för teknisk-administrativ personal  

Karin Ryrberg, administrativ chef


Publicerad: to 20 apr 2017. Ändrad: ti 04 dec 2018