Institutionsrådet

​Till stöd för ledningen finns Institutionsrådet som samlar externa representanter och representanter från institutionens olika verksamheter och har en rådgivande samt omvärldsbevakande roll. Institutionsrådet skall inom institutionens verksamhetsområden identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor av betydelse för institutionens långsiktiga utveckling.
 

Externa representanter 

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad/Adj. professor Lunds tekniska högskola
Lena Andersson, VD, Älvstranden utveckling AB
Lars-Bertil Ekman, COWI AB
Fredrik Kjellgren, Partner, Kjellgren Kaminsky Architecture AB
Anna Ledin, Miljöförvaltningen Göteborgs kommun
Jacob Sahlqvist, Marknadschef, White arkitekter AB
Stephan Woodbridge, Veidekke

 

Företrädare för verksamheten   

Henriette Söderberg, Prefekt
Anna Braide, Lärarrepresentant
Jenny Norrman, Lärarrepresentant
 

Rektors representant  

Björn Johansson, Institutionen för industri och materialvetenskap

Företrädare för doktoranderna  

Hannes Hernvall
Toivo Säwén
 

Företrädare för de studerande  

Tomas Johansson
Julia Gunnarsson

Företrädare för teknisk-administrativ personal  

Helena Sjöholm, administrativ chef


Sidansvarig Publicerad: to 08 sep 2022.