Pop Up Park BEE CONNECTED
​Pop Up Park.
​Illustration: White Arkitekter

Utan bin blir det varken äpplen, körsbär eller öl!

Forskningsgruppen SMoG på Chalmers Arkitektur visar hur man genom att bygga klokt kan skydda och utveckla ekosystemtjänster som t.ex. pollinering. Men då behövs konkreta och djärva lösningar, som gröna tak, mer grönska insprängd mellan husen och fler möjligheter till stadsodling. Men framförallt behöver vi förstärka ekosystemtjänster genom att skapa bättre eller nya gröna länkar så att gröna gårdar, parker och gator skapar en sammanhållen grönstruktur.
​Pollinering är avgörande för växters fortplantning och livsmedelsproduktion. Värdet av pollinering beräknas till 150 miljarder euro om året globalt, och bin har en nyckelroll i det arbetet. Utan bin blir det varken äpplen, körsbär eller öl. Men bina står inför ett ökande hot när jordbruken blir mer storskaliga och städerna växer. Många städer prioriterar förtätning och kompakta boendemiljöer för att gynna en hållbar utveckling. Det är bra eftersom vi kan ordna transporter på ett smartare sätt. Men städerna behöver också gröna livsmiljöer för att kunna fortsätta fungera och leverera ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som grönytor i våra städer producerar helt gratis och som är mycket viktiga för vårt välbefinnande och vår hälsa. Den stora utmaningen är att kombinera förtätning med ”förgröning”.

Chalmers Arkitektur bjuder alla till invigningen av pop up-parken BEE CONNECTED! 4 juni på Avenyn, kl. 12-15.

Forskningsgruppen SMoG på Chalmers Arkitektur utvecklar en ny metod som ska förbättra konnektiviteten - de gröna kopplingarna - och därmed öka binas överlevnadschanser i staden. Det skapar inte bara bättre förutsättningar för bin, utan för alla stadens invånare.

Om du vill veta mer om bin i staden och forskningsprojektet C/O City är du välkommen den 30 juni kl. 16-17, Trädgårdsföreningen, ingången Södra vägen.

Forskningsprojektet Pop Up Park BEE CONNECTED utförs på Chalmers Arkitektur i ett samarbete med Beijerinstitutet och SLU inom ramen för C/O City med finansiering av Vinnova.

Parken är en produkt av ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur, White arkitekter, Mareld landskapsarkitekter och HomeWhite.

Mer information på Styrkeområde Samhällsbyggnads webbsida >>


Publicerad: ti 13 feb 2018.